Robinzonský tábor 2024 – 22.-27.7. (5 nocí) – prihlasovanie

Cez zážitkové hry a športové aktivity, bez technických vymožeností navrátime deťom vzťah k základným hodnotám života (zem, vzduch, voda, oheň). Ukážeme im ako vyzerá život v súlade s prírodou (turistika, alebo viacdňové kempovanie). V tábore sa budú pod našim dohľadom starať sami o seba ako jednotlivci ale aj ako celý team. individuálne a skupinové športové…

Newmatec – Vzdelávanie zážitkom 24.4. 11:50 (len pre účastníkov Newmatec)

Úspešná osobná zmena, od herných cieľov k pedagogickým: uvedomiť si, že vzdelávanie nás posúva ďalej, otvára nové možnosti a pomáha osobnému rozvoju je základ pre to, aby sme žili zmysluplný život a dokázali tvoriť tie správne hodnoty pre nás a naše okolie. Rôzne formy vzdelávania zažil každý z nás, od školských čias, cez životné situácie…

Newmatec – Vzdelávanie zážitkom 24.4. 13:45 (len pre účastníkov Newmatec)

Úspešná osobná zmena, od herných cieľov k pedagogickým: uvedomiť si, že vzdelávanie nás posúva ďalej, otvára nové možnosti a pomáha osobnému rozvoju je základ pre to, aby sme žili zmysluplný život a dokázali tvoriť tie správne hodnoty pre nás a naše okolie. Rôzne formy vzdelávania zažil každý z nás, od školských čias, cez životné situácie…