ZOSTAY – čítaj zostaň 9.-10.november – ukončené

Konfrontuj sa so svojimi fyzickými a psychickými limitmi. Ak si myslíš, že vieš kde sú, tak pravdepodobne budeš veľmi prekvapený. Ak si myslíš, že ťa niečo obmedzuje alebo môže niečo zastaviť, tak je to len tvoje presvedčenie. Predstav si, že posunieš, odstrániš svoje obmedzujúce presvedčenia a naštartuješ / reštartuješ svoj rozvoj míľovým skokom. Absolvuješ náročné…